• Nama syarikat 
  • Alamat
  • alamat pos
  • email
  • No.Tel/HP
  • jenis perniagaan 
  • Lain-lain…..nyatakan…