CONTOH IKLAN LADANG BUAH-BUAHAN

Alamat     :      Kg. Gaulan, Keningau

Luas Kebun  :    15 ekar

Jenis-jenis buah-buahan :       50 pokok rambutan,   15 pokok durian  , 40 pokok langsat

25 pokok mangga   20 pokok manggis   15 pokok limau                                                                  manis

No. HP   :     12345678911    XYZNAME

RAMBUTAN 60 POKOK
RAMBUTAN 60 POKOK
MANGGA 80 POKOK
MANGGA B 30 POKOK
LIMAU MANIS
LIMAU MANIS
LANGSAT
LANGSAT
DURIAN
DURIAN TEMBAGA
RAMBUTAN 60 POKOK
RAMBUTAN 60 POKOK
RAMBUTAN 60 POKOK
RAMBUTAN 60 POKOK
MANGGA 80 POKOK
MANGGA 80 POKOK
MANGGA B 30 POKOK
MANGGA B 30 POKOK
LIMAU MANIS
LIMAU MANIS
LIMAU MANIS
LIMAU MANIS
LANGSAT
LANGSAT
LANGSAT
LANGSAT
DURIAN
DURIAN
DURIAN TEMBAGA
DURIAN TEMBAGA